Film “Kõhedad muinaslood”

You are here:
Go to Top
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldusele nr.76 “Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi Haldusterritooriumil” jäävad ära kõik Lääneranna valla kultuuriasutustes (sh raamatukogudes ja muuseumides) toimuvad sündmused ja huviringid kuni 01.05.2020.