Kõmsi Rahvamaja taidlus- ja huvialaringid


Info

Keskuse tee 3, Kõmsi küla, 90102
Juhataja: Lea Mäeorg
E-post: komsirm@laaneranna.ee või
leamaeorg@gmail.com
Tel: +372 525 3236