Lihula Kultuurikeskus

asub Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Lihulas. Maja valmis 1989 ja selle arhitekt on Rein Tomingas ja sisekujundajaks Eva Jänes. Ehitamisel tuli arvestada, et see sobiks ansamblisse mõisahoontega, samuti seda, et kultuurimaja krundil on kõrguste vahe 4 meetrit. Klubi kavandati keldriteta, sest selle all oli muinasalevi asukoht ja põhjavesi on seal kõrge.

Tegevuse eesmärgiks on säilitada Eesti ja kohalikku kultuuri- ning ajaloopärandit, tagada elanike juurdepääs informatsioonile, teadmistele, kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning korraldada vaba aja veetmist.